επιδότηση
X

Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ηρεμίας

Είναι η απλούστερη και βασικότερη διαγνωστική μέθοδος που χρησιμοποιεί ο καρδιολόγος μετά την κλινική εξέταση. Μπορεί όμως να αποκαλύψει πολλά σημαντικά στοιχεία για την κατάσταση του κυκλοφορικού συστήματος. Μια καλή κλινική εξέταση και ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) μπορούν να αποκλείσουν τις περισσότερες καρδιακές παθήσεις. Το ΗΚΓ είναι εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση, διαρκεί ελάχιστα και προσφέρει πληθώρα πληροφοριών. Πραγματοποιείται με την τοποθέτηση σειράς ηλεκτροδίων πάνω στο δέρμα του θώρακα και στα άκρα του ασθενή, που ανιχνεύουν την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, η οποία αποτυπώνεται σε ειδικό χαρτί. Είναι θεμελιώδους σημασίας στη άμεση διερεύνηση θωρακικού άλγους όσον αφορά καρδιακά αίτια όπως οξεία ισχαιμία-έμφραγμα, μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα. Δίνει αμέσως πληροφορίες για τον ρυθμό και τη συχνότητα της καρδιάς, τον άξονά της, την ύπαρξη τυχόν διαταραχών σε κάποιο σημείο του ερεθισματαγωγού συστήματος, την ύπαρξη επικίνδυνων γενετικών νοσημάτων, την υπερτροφία ή διάταση των καρδιακών κόλπων ή κοιλιών που συνοδεύει διάφορες συγγενείς ή επίκτητες καρδιοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες κλπ. Μέσω φορητής συσκευής είναι δυνατή η πραγματοποίησή του και κατ οίκον.