επιδότηση
X

Τι αξιολογούμε;

Στο πόρισμα που δίνουμε αναφέρονται οι αρρυθμίες που έκανε ο ασθενής, το είδος τους, η συχνότητά τους, η κατανομή τους κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Επίσης, ποιος ήταν ο ρυθμός του ασθενούς όταν πάτησε το πλήκτρο, η διακύμανση της καρδιακής συχνότητάς του στο σύνολο της καταγραφής και τυχόν πτώση του διαστήματος ST. Το τελευταίο μπορεί να είναι χρήσιμο για τη διάγνωση σιωπηλής ισχαιμίας (ισχαιμία του μυοκαρδίου χωρίς να νιώθει συμπτώματα ο ασθενής).