επιδότηση
X

Event Monitors

Αν μια αρρυθμία εμφανίζεται σε πιο σπάνια διαστήματα, όπως ημερών ή εβδομάδων, ακόμα και επαναλαμβανόμενα HOLTER ρυθμού μπορεί να μην την εντοπίσουν. Γι' αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν τα λεγόμενα Εvent Μonitors δηλαδή συσκευές που φέρει μαζί του ο ασθενής για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί και μπορούν να καταγράψουν και να «αποθηκεύσουν στην μνήμη» ένα συγκεκριμένο επεισόδιο έτσι ώστε να γίνει κατόπιν η ανάλυσή του από τον ειδικό. Μια ακόμη εξέλιξη στον τομέα αυτόν είναι οι εμφυτεύσιμες συσκευές που μπορούν να τοποθετηθούν επεμβατικά με μια μικρή τομή και να παραμείνουν μέσα στον ασθενή για μακρό χρονικό διάστημα, μέχρις ότου γίνει η πλήρης διάγνωση του προβλήματος.